ภงด 1 ก พิเศษ คือ

หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย ประจำปี 2559. ฟอร์แมทกลางและคู่มือการใช้งานสำหรับผู้เสียภาษี. ส่งสื่อ ภ.ง.ด.1/ภ.ง.ด.1ก/ภ.ง.ด.91 และ การโอนย้าย ภ.ง.ด.1 – Panyame KB. โปรแกรมเงินเดือน Payroll. โปรแกรมคำนวณภาษี 2560 วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร. การยื่น ภ.ง.ด.1 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต | EASY-ACC Knowledge Base | ฐาน. โปรแกรมบันทึกแบบยื่นภาษี ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53 ภงด.1ก TAX1353. โปรแกรมคำนวณภาษี 2560 วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร. กรมสรรพากร. แจก Excel ช่วยกรอกแบบฟอร์ม นำส่ง สรรพากร และ ประกันสังคม