นิกายตันตระ

วัชระยาน - Dhammathai.org : BUDDHISH INFORMATION NETWORK. ภาพสลักไม้สุดวาบหวิวในวัดที่เนปาล (เรื่องนี้ 18+) – Eakpawin Travel. พุทธตันตระ พระกษิติครรภ์มหาปณิธานสูตร. พระพุทธรูปสาวนั่งคร่อม ที่แท้เป็นนิกายตันตระ. ที่แท้พระพุทธรูปปางกอดสาว เรียก "ยับยุม" ของพุทธนิกายตันตระยาน. ที่แท้พระพุทธรูปปางกอดสาว เรียก "ยับยุม" ของพุทธนิกายตันตระยาน. พระพุทธรูป “ปางสาวกอด” ไม่ใช่ของเวียดนาม นักวิชาการร่ายยาว. ที่แท้พระพุทธรูปปางกอดสาว เรียก "ยับยุม" ของพุทธนิกายตันตระยาน. พระกระดิ่งและวัชระ (Ghanta and Dorje) ศิลปะธิเบต. เตรียมตัวตายอย่างมีสติ : ภาค พุทธตันตระหรือวัชรยาน